head_banner

ตู้เคลื่อนที่

  • One Way &Two Way Mobile Cabinets

    ตู้เคลื่อนที่ทางเดียวและสองทาง

    แอปพลิเคชั่นพิเศษอีกอย่างของมอเตอร์เชิงเส้นลอยแม่เหล็ก Yunhuaqi

    สามารถตอบสนองความต้องการพิเศษของลูกค้าและสามารถให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้ เราสามารถทำได้ทั้งตู้แบบทางเดียว (หลายแบบ) และแบบเคลื่อนที่แบบสองทาง

    ตู้เคลื่อนที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้พื้นที่ในร้านค้า เช่น เสื้อผ้า ฯลฯ โดยใช้ตู้หลายตู้สำหรับตั้งโชว์ผลิตภัณฑ์